• [såo´lmäjt]

    När relationen känns självklar och okomplicerad

  • Balans

    Vi tror på frihet för att skapa balans i livet

  • Tillsammans

    Vi inspirerar varandra till utveckling

Soulmate är ett konsultbolag där vi lägger väldigt stor vikt vid att våra konsulter skall ha en varm, empatisk och ansvarstagande personlighet. Vi är övertygade om att det leder till att man fungerar bra i team och därmed hjälper kunden till framgång.

Att man kommer att ha kul med våra konsulter och att konsulterna har lång erfarenhet och hög kompetens får man på köpet.