Nytt uppdrag

Soulmates Michael Holmström får i uppdrag av Biometria att vara med i BI-delprojektet som utgör uppföljningsplattformen i sin systemförnyelse kallad VIOL 3.Uppdraget utförs i Microsoft Azure, med verktyg såsom Microsoft SSAS och Power BI som möjliggörare. Om Biometria.Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Man erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln,