Soulmates Michael Holmström får i uppdrag av Biometria att vara med i BI-delprojektet som utgör uppföljningsplattformen i sin systemförnyelse kallad VIOL 3.
Uppdraget utförs i Microsoft Azure, med verktyg såsom Microsoft SSAS och Power BI som möjliggörare.

Om Biometria.
Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Man erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet. Biometria har uppdraget att genomföra opartiska mätningar av allt virke som flödar mellan skog och industri för att säkerställa att Sveriges alla skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer.

Om VIOL 3
VIOL 3 blir ett modernt verktyg för alla Biometrias dryga 3000 användare ute på Biometrias 600 kundföretag. Enkla användargränssnitt med ypperlig rapportfunktionalitet nåbar från mobiler och läsplattor, slagkraftiga integrationsmöjligheter och en funktionalitet som svarar mot branschens och de olika användarkategoriernas behov är bara några exempel på fördelar som blir verklighet med VIOL 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *